Amerikanska företags skulder har fördubblats sedan 2008

Sedan finanskrisen har de amerikanska företagen fördubblat sin samlade skuld. Trots den superlåga räntan kostar deras räntebetalningar 40 procent mer i dag än 2008, skriver Business Insider.

De amerikanska företagens samlade skuld har fördubblats sedan finanskrisen, enligt ett marknadsbrev från den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs. Trots att den genomsnittliga räntan i dag ligger på 4 procent jämfört med 6 procent för sju år sedan har företagens räntebetalningar stigit med 40 procent under samma period.

En stor del av skulden har ackumulerats för att finansiera fusioner och förvärv och för att köpa tillbaka egna aktier, skriver finanssajten Business Insider.

Det betyder inte att skuldbördan har fördubblats eftersom bolagens intäkter också har ökat. Men även satt i relation till rörelseresultaten är den samlade företagsskulden 30 procent högre i dag, enligt Business Insider.

Investmentbanken skriver att räntorna troligtvis förblir låga under lång tid även efter att centralbanken Federal Reserve börjar höja styrräntan igen, vilket alltfler analytiker tror sker vid det penningpolitiska mötet i december. Men om inte intäkterna tar fart innebär det ändå att skuldbördan kommer att öka.

"Tar man det ett steg längre fortsätter räntehöjningsspöket, potentiell global disinflation (vågar vi säga deflation?), fallande operationella vinster och bredare kreditspreadar att skapa oro för aktier med svaga balansräkningar i närtid", skriver Goldman Sachs enligt Business Insider.

Detta är en artikel från di.se, 151111.

No Comments Yet.

Leave a comment