Vet du hur man räknar ut lånets faktiska kostnader? Det finns många olika sätt att räkna ut den totala lånekostnaden på och av någon anledning gör bankerna det svårt för dig att jämföra genom att göra på olika sätt. För att det ska vara något lättare så säger konsumentkreditlagen att alla banker och kreditgivare måste publicera ett representativt exempel när man visar ett erbjudande om att låna pengar.

I all marknadsföring av kreditavtal ska företag också ange den effektiva räntan för krediten. Effektiv ränta är ett jämförelsemått som i procent anger vad kreditens totala kostnader är. Informationen ska visas genom ett representativt exempel på en kredit så att det går att se vad den faktiska kostnaden blir. Informationen ska ges på ett klart, kortfattat och framträdande sätt.Comments are closed.