För att skydda dig som privatperson så finns konsumentkreditlagen. Konsumentkreditlagen gäller avtal om kredit som en företagare erbjuder dig som konsument. Lagen är tvingande till din förmån. Det betyder att kreditgivaren inte får erbjuda dig sämre villkor än vad som gäller enligt lagen.

Alla kreditgivare måste göra en kreditprövning om du vill ingå ett kreditavtal. Kreditprövningen görs för att avgöra om du har ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka krediten. Om du inte får en kredit efter en kreditprövning har du rätt att få veta orsaken till detta.

Konsumentkreditlagen gäller:

  • Avtal om kredit som en företagare, till exempel en bank, erbjuder dig som konsument.
  •  Vid köp av varor och tjänster på kredit och avbetalning.
  •  Lagen är tvingande till konsumentens förmån. Det betyder att säljaren eller kreditgivaren inte får erbjuda dig sämre villkor än vad som står i lagen.
Comments are closed.