Sedan en tid tillbaka införde Finansinspektionen en föreskrift som tvingar bankerna att redovisa snitträntorna på bolån hos banken. Tanken var att stärka konsumenten som ofta har ett informationsunderläge i förhandlingen.

Vad är resultatet av publicerade snitträntor?

Många banker gömmer fortfarande sina snitträntor. Snitträntorna finns publicerade på respektive banks webbplats, men är näst intill omöjliga att hitta för den vanliga surfaren. Det vi ser såhär långt är dock att snitträntorna har gått ner. Detta betyder att den nya regeln om snitträntor har fungerat.

Hur kan du använda vetskapen om snitträntan?

När du vet bankens snittränta, så kan du också anta att den genomsnittliga låntagaren har denna ränta. Din utgångspunkt i förhandlingen bör således vara att det är maximalt snitträntan du ska betala. Allt annat är ett misslyckande i förhandlingen. Glöm listräntan - den säger ingenting nu när snitträntor finns tillgängliga.

Vilken snittränta gäller just nu hos de olika bankerna?

Tabellen nedan över snitträntor på bolån är uppdaterad 151110

Bank Listränta (3 månader) Snittränta (3 månader) Prutmån
Danske Bank 1,99 1,47 0,52
Handelsbanken 1,92 1,54 0,38
Ica Banken 1,69 1,45 0,24
Ikano 1,69 1,56 0,13
Länsförsäkringar 1,97 1,76 0,21
Nordea 1,97 1,66 0,31
SBAB 1,69 1,45 0,24
SEB 2 1,56 0,44
Skandiabanken 1,96 1,5 0,46
Swedbank 1,97 1,51 0,46
Ålandsbanken 2 1,39 0,61