Peer to peer (person till person) är lån mellan privatpersoner. Peer-to-peer-lån förkortas vanligen P2PL och är beteendet att låna ut pengar till obesläktade individer utan att gå via en traditionell finansiell mellanhand, såsom en bank eller andra traditionella finansinstitut. Denna utlåning sker främst online på peer-to-peer företagens webbplatser som använder olika utlånings plattformar och kreditkontrollverktyg. Många använder också förkortningen "P2P" när man diskuterar peer-to-peer-lån.

I grund involverar peer to peer lending personer med pengar (investerare) som lånar ut pengar till de som har behov av att låna pengar (låntagare). Idén för peer to peer lending är självklart inte ny, men onlineplattformen som nu förmedlar denna form av lån, den är relativt ny. Nu kan därför låntagare anonymt föras samman med investerare som utifrån en viss kreditinformation bedömer om de vill ta risken att låna ut pengar till denne person.

Det företags som i modern tid sägs ha lagt grunden för peer to peer lending är det brittiska företaget Zopa. Detta ägde rum redan 2005. Något år sedan öppnade flera liknande bolag ibland annat USA, där bland annat Lending Club blivit enormt stora genom en introduktion via en Facebook applikation. De öppnade sedan snabbt sin egen webbsida.

Hur fungerar peer to peer lending?

Den enkla processen startar genom att antingen en låntagare eller en investerare startar ett konto på någon av de online webbsidor som erbjuder tjänsten, peer to peer lending. En låntagare skickar in en låneansökan som om den blir godkänd publiceras på webbsidan. Där kan sedan investerare välja att finansiera lånen, antingen hela lån eller delar av lån. Ofta delar investerar upp sina lån för att sprida risken.

Låntagaren vid peer to peer lending

Normalt exponeras en låntagares lån på webbplatsen under en period på upp till två veckor. Under denna tid kan investerare utvärdera huruvida de vill låna ut pengar till låntagaren eller inte. Vid peer to peer lending är låntagaren anonym gentemot investeraren. Investeraren har dock tillgång till uppgifter om låntagarens kreditvärdighet som baseras på olika parametrar såsom UC, kontohistorik, lämnade uppgifter, mm. Om ingen vill investera tillräckligt med pengar för att hela låntagarens önskade lånebelopp ska fyllas upp, betalas pengar endast ut om beloppet uppgår till en viss procent av totalbeloppet.

Investeraren vid peer to peer lending

Sett ur investerarens perspektiv så innebär peer to peer lending, en direkt investering i andra människor. Investeraren börjar processen med att öppna ett konto och får då tillgång till en marknadsplats där hundratals låntagare normalt söker pengar. Förmedlingsföretaget som håller i peer to peer marknadsplatsen förser investeraren med anonyma uppgifter varje potentiell investering, dvs önskat lånebelopp, återbetalningstid, ränta samt en riskbedömning. En investerare väljer själv om denne vill investera i enstaka lån eller om denne vill sprida risken genom en minimal insättning i en stor mängd lån.

Räntan vid peer to peer lending

Räntan till vilken låntagaren får låna pengar, och räntan till vilken investeraren potentiellt får avkastning, sätts utifrån den riskbedömning som görs på låntagaren. Hur risken bedöms vid peer to peer lending varierar för varje förmedlande företag. Målsättningen är dock att räntorna vid peer to peer lending ska vara konkurrenskraftiga i jämförelse med de räntor som bankerna erbjuder.